Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Nhắp Chén Rượu Đào

Bạch Ngọc


 

Hôm nay nhắp chén rượu đào

 Sao không thấy vị ngọt ngào tình yêu

Nhìn khuôn mặt Mẹ đăm chiêu

Thân hình gầy guộc rǎng xiêu tuổi già

Hôm nay ngày cưới sao mà

Lòng con cảm thấy thật là lo âu

Lấy chồng Cha Mẹ đặt đâu

Thì con ngồi đó dám đâu cải lời

Nâng tay ly rượu con mời

Công ơn dưỡng dục muôn đời không quên

Mọi người nói hãy cười lên

Chứ đừng khóc lóc không hên sau này

Cám ơn ai đã chỉ bày

Nhưng lòng cứ nghĩ từ rày cách xa

Bóng hình thương quá Mẹ Cha

Chưa tròn chữ hiếu sót sa lệ trào

Hôm nay nhắp chén rượu đào

Sao không thấy vị ngọt ngào tình yêu
 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhapchenruoudao.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang