Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tĩnh Lặng

Thích Nữ Chân Nguyên

 
Mây chiều nay ngừng trôi
Biển âm thầm lặng sóng
Không gian không tiếng động
Ta chìm trong hư vô.
 
Chuyện hôm qua về đâu
Như bọt nước qua cầu
Chuyện ngày mai chưa tới
Cứ để chúng ngoài khơi.
 
Sống trong ngày hôm nay
Tự tại  giây phút này
An lạc tìm đâu nữa
Hạnh phúc chính ở đây.
Jaipur 29-4-2000

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang