Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Còn phơ phất mãi

Thích Thiện Hữu


 

Ta về trong cõi hương hoa
Nâng niu cát trắng hợp hòa mây xanh
Tử sanh đọng giọt trên cành
Rừng thiêng hát điệu hoàng oanh tuyệt vời
Bên đường muôn cánh hoa rơi
Đem lên ấp ủ trong lời tâm kinh
Sen vàng vạn đóa anh linh
Lung linh kết hạt vạn nghìn thắng duyên
Lắng nghe tiếng vọng hương nghiêm
Còn phơ phất mãi bên thềm Trúc Lâm
Đóa hồng đỏ thắm ngàn năm
Vẫn tình thiên thể, vẫn trầm Ba-la!

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang