Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TUYỂN TẬP THƠ XUÂN
NĂM 1990

Thích Nhật Từ


 

NẮNG XUÂN
Nắng xuân ấm áp chan hòa,
Nắng xuân buông khắp muôn nhà đẹp tươi.
Nắng xuân, nắng dịu tình người,
Nắng xuân, nắng trí nơi nơi thái bình.
Nắng xuân, nắng của anh minh,
Nắng xuân, nắng của chúng sinh niết-bàn
Nắng xuân, nắng xuất thế gian
Nắng xuân, nắng giới, khinh an tâm thần
Nắng xuân, nắng định lặng trong
Nắng xuân, nắng tuệ, tâm không não phiền
Nắng xuân giải thoát tà duyên
Nắng xuân giải thoát đảo điên luận đàm
Nắng xuân, nắng chẳng xan tham
Nắng xuân bình đẳng, Bắc Nam một nhà
Nắng xuân, nắng chẳng riêng ta
Nắng xuân bất diệt trong ta trong người
Nắng xuân vô lậu đẹp tươi
Nắng xuân bất diệt, nơi nơi sáng ngời.
 
 
MÂY XUÂN
Mây trôi lơ lững từng xanh
Mây trôi lãng đãng kết thành vờn bông
Trắng tinh, đẹp mắt người trông
Nắng lên một thoáng, mây không, mây tàn
Mây xuân nay đã tan hoang
Mây xuân tơi tả, lang thang vòm trời
Thế nên trong cõi cuộc đời
Nhân duyên tụ tán đổi dời lạ thay
Ai ơi, nên nhớ điều này
"Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan!"
 
 
TRĂNG XUÂN
Một đóa hào quang hửng cuối trời
Dịu hiền buông rọi khắp muôn nơi
Không phân đẹp xấu, sông hay biển
Chỉ biết vô tâm, chiếu sáng ngời
Trăng xuân, trăng tạnh tự bao giờ
Phản chiếu hồ tâm, gợi nét thơ
Trăng lồng sáu nẽo vào kho trí
Chiếu sáng tâm kia hết bụi mờ.
 
 
TRĂNG XUÂN
Trăng xuân treo lơ lửng,
Khoảng không, một áng hồng;
Vô tâm buông ánh sáng
Tô đẹp nét non sông.
 
Trăng vô ngôn giảng đạo
Cạnh lặng lẽ lắng nghe
Trăng tỏ lời giải thoát
Cảnh tiếp nhận nhiệm mầu
 
Trăng hiện thân chân lý
Cảnh ấy chính lạc trần
Trăng cảnh hòa khúc nhạc
Giác ngộ tại trần gian.
 
 
GIÓ XUÂN
Gió lang thang muôn kiếp
Thổi mát mọi cánh đồng
Gió đem niềm an lạc
Tô đẹp cảnh non bồng.
 
Gió nhiều khi lẳng lặng
Trầm tư pháp tánh "không"
Gió cuộn cuồn biến động
Vào trí quán vô thường.
 
Gió kia còn như vậy
Ta đây chẳng thế sao?
"Bình tâm" xua tà vạy
Kíp đến chốn đạo mầu!

 

HOA XUÂN
Hoa xuân, ôi muôn vẻ
Có sắc lại thêm hương
Cho xuân truyền sức mạnh
Cho cảnh vật thêm hồng!
 
Hoa luôn luôn trầm mặc
Lắng nghe tiếng thanh trần
Hoa mỉm cười tỏ ngộ
Tâm, vật, cảnh đều không!
 
Ôi hoa, nguồn tiếp lực
Sức sống đến muôn phần
Hương hoa, hương giải thoát
Pháp giới của nguồn chân!
 
 
TRỜI XUÂN
Trời xuân treo lơ lửng
Adạ phía đỉnh đồi
Ló dần từng bước nhẹ
Tô thắm một góc trời
 
Vốn không từ đâu đến
Lại cũng chẳng về đâu
Xưa nay luôn vận chuyển
Rực rỡ tự thuở nào
 
Mây tạnh, trời vằng vặc
Tâm lặng, gương trí trong
Ví tâm trời quang ấy
Tâm không, đuốc tuệ hồng!
 
 
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân trời thanh vắng
Trăng sáng rọi gần xa
Gió reo từng khúc nhạc
Cỏ cây rộn tiếng ca
 
Trăng ngâm bài thơ đạo
Gió, tiếng sáo thanh tao
Cỏ cây hòa đệm dạo,
Khán giả: lấp lánh sao.
 
Đêm xuân như công án
Khám phá lại tâm ta
Bừng ra, tâm rạng sáng
Đêm xuân, ta biết ta!
 
 
PHÁO XUÂN (1)
Pháo xuân vang khắp nẻo
Rộn rã mấy ngày qua
Bao túi tiền vơi cạn
Cũng do tưởng đuổi tà
 
Tà ma từ tâm dấy
Nào phải ở ngoài ta
Xua ma, xua tâm vạy
Hết vạy, hết ngụy tà
 
Pháo kia dù thần thánh
Cũng chỉ là âm thanh
Âm thanh luôn biến động
Đâu thể rữa cõi lòng
 
Người khôn dùng pháo trí
Xua đuổi bọn não phiền
Chẳng như kẻ đảo điên
Đốt pháo đốt tài tiền.
 
 
PHÁO XUÂN (2)
Pháo xuân vang nổ sớm chiều
Pháo xuân báo hiệu nguyên tiêu đã về
Pháo xuân, nét đẹp hương quê
Pháo xuân điểm ngọc cành lê cành đào
Pháo xuân kêu thảm niềm đau
Pháo xuân tự sự biết bao cảnh đời
Pháo xuân đốt nát tiền vơi
Pháo xuân bỏ xác tả tơi thân nhà
Pháo xuân như thức tỉnh ta
Lo tu khôn kẻo tà ma lộng hành
Pháo xuân như thúc giục anh
Tài bồi tâm trí đến thành chân như
Pháo xuân, pháo chẳng chối từ
Người tu giải thoát bây chừ là đây
Ai ơi, xin nhớ điều này:
"Pháo dù tan nát, tâm ngay dẹp hoài!"
 
 
HƯƠNG XUÂN
Hương xuân nghi ngút tỏa,
Khói trầm nhè nhẹ bay
Xông thơm mùi định tuệ
Kết mây giới cúng dường
 
Hương xuân, hương giác đạo
Chẳng phải hương cỏ cây
Cúng hương, cúng giác đạo
Chẳng phải đốt khói đầy!

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang