Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Một chút

Thích Nguyên Hùng
Chiều buồn rớt hạt hoàng hôn
Vài ba giọt nắng đọng trên vai gầy
Bước chân vồn vả theo mây
Đường xưa hút bóng những ngày tha hương
Nẻo về trút gánh vô thường
Nghe trong tâm khảm còn vương chút tình
Niết bàn là phút hiện sinh
Buồn vui một chút nhân tình thế thôi
Chút thương chút nhớ với đời
Chút rưng rưng lệ với người khổ đau
Chút gì cho mãi ngàn sau
Chút tình vô ngã nhiệm mầu từ bi.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang