Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CUỐI CHÂN TRỜI II

TT. Thích Giác Toàn
Tha phương khách một chiều
Giữa hoàng hôn tịch liêu
Tự lòng… soi quán chiếu
Thương đất trời quạnh hiêu.
Dừng bước - kiếp phong trần
Đan kín - đời tha phương
Hà Tiên xưa lỗi cũ
Tìm về làm bạn thân.
Thanh tịnh am kết tình
Ngày đêm vui tâm linh
Sáng làm thơ dạo biển
Chiều tụng phẩm chơn kinh.
Sóng đại dương thăm thẳm
Sóng đại dương thậm thâm.
Tháng 6 - 1973

 


Cập nhật: 1-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang