Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

XUÂN KHÔNG NHÀ

Tiểu Khuê


 

Đời nổi trôi lại mùa xuân xa xứ
Ba Mẹ yêu con vẫn phải còn xa
Biết xuân nao con trở bước về nhà
Bên Ba Mẹ các em hiền đoàn tụ
Đời phong sương đời hải hà du thủ
Cất bước đi là biết vạn trùng xa
Đường con đi đã mấy dặm sơn hà
Vai còn nặng nghĩa tình thâm nhân thế
Ơn Ba Mẹ cao rộng hơn non bể
Mang cho con hơi thở ấm tình thương
Che chở con giữa sóng gió đời thường
Bao khó khổ con thơ nào biết hết
Mỗi mùa xuân tóc Mẹ lại bạc thêm
Trên trán Ba đậm nét hằn năm tháng
Tuổi già kia như chòm mây lãng đãng
Chực ùa về dáng Ba Mẹ gầy đi
Mỗi mùa xuân con thêm một tuổi khôn
Để hiểu thêm tình thâm Ba và Mẹ
Nỗi nhớ thương gặm nhấm lòng con trẻ
Chuỗi ngày dài phong kín tím không gian.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang