Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thời gian bong bóng nước

Xuôi qua đời khổ không

Phố chiều em cất bước

Còn vương chút hương nồng

 

Biển khơi chiều mênh mông

Con dã tràng xe cát

Ngàn năm con sóng bạc

Vỗ nhịp thành hoại không.

 

Ngược xuôi phù hoa mộng

Giữa sắc màu rêu phong.

Pha vào hồn cuộc sống

Một tiếng đàn thinh không.

 

Aùnh mắt soi bóng nước

Nụ cười hoạ thành mây.

Trần gian em có thấy

Chút tâm tình cỏ cây

 

Dù đời là bọt sóng

Dù tình là gió bay

Nhưng dù xuôi hay ngược

Hãy yêu cuộc đời này.

 


Vào mạng: 1-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang