Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÐÊM ÐÔNG TRONG NGUYÊN SƠ
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)

 

Đêm gió lạnh tâm dung hoà đại cuộc
Mộng bình sanh vẫn tiếng nói nụ cười
Lòng từ hiện trong dung nghi ngôn hạnh
Vẳng đâu đây tiếng hát giữa trời xanh
Sương nhỏ giọt lần rơi vào thành trụ
Dòng thời gian không cứ ngụ nơi này
Tâm vắng lặng pháp hiện bày Thánh điển
Tiếng khổ đau nhường lối giọng Hoa Nghiêm
Chuông chùa dưới chợ thanh thoát dịu êm
Ðể nhắc nhở khách bơ vơ trần tục
Em ghé lại bờ sông bùn vẩn đục
Vớt nụ sen còn trong búp nguyên sơ!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang