Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Người Tu

Bạch Ngọc


 

Sinh ra con chẳng có gì

Ra đi cũng chẳng lấy gì được trao

Cuộc đời lận đận lao đao

Trong vòng sanh tử nôn nao làm gì

Công danh tiền bạc thôi thì

Đũ rồi chia xẻ bởi vì Phật ban

Cho mình giúp kẻ gian nan

Những người cơ cực lầm than đói nghèo

Thân là xương thịt bèo nhèo

Lục thân ngũ tạng phổi phèo ruột gan

Tu là không tiếng thở than

 Hiếng dâng cho đạo bình an suốt đời

Tu là nét đẹp không lời

Tình thương cao cả rạng ngời từ bi

Tu là dứt bỏ sân si

Để tâm thanh tịnh ra đi nhẹ nhàng

Tu vui tim thấy rộn ràng

Bởi vì biết được thiên đàng là đây

Tu nhìn non nước cỏ cây

Chạnh lòng thương cãm phút giây tuyệt vời

Tu không sang trọng vẽ vời

 Cũng không đua sắc chào mời lã lơi

Tu là chia xẽ đầy vơi

Cho người bất hạnh ra khơi một mình

Tu là trọn đạo trọn tình

Không tranh không chấp hòa bình an vui

Tu là dù gặp chuyện xui

Cũng không nản chí thối lui bởi vì

Người tu biết được những gì

Người thường không biết bởi vì không tu

1/09/2007

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nguoitu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang