Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Theo Nghiệp

Diệu Tuyền


 •  

 • Theo nghiệp nên đã ra đời

  Kiếp nào đã trót một lời thốt ra

  Nợ nào còn thiếu người ta

  Bây giờ phải trả mới ra cỏi đời

   

  Ra đời vì nghiệp người ơi

  Xin đừng nên thốt những lời oán than

  Xin đừng trách móc, phàn nàn

  Để mong ra khỏi con đàng trầm luân

   

  Cuộc đời nhiều gánh gian truân

  Để cho ta vát, ta khuân vì đời

  Khi nào đã trút hết rồi

  Bây giờ thanh thản ta rời, ta đi

   

  Trên đời đâu có mấy khi

  Làm người sung sướng, chẳng chi đau buồn

  Cuộc đời nước chảy, lệ tuôn

  Luôn luôn đổ xuống, ngược giòng được đâu

   

  Giòng sông khúc cạn, khúc sâu

  Làm sao biết được nông sâu mà lần

  Trở về soi rọi tâm thần

  Để cho ngọn đuốc sáng dần trong tâm

   

  Một đời rồi đến nghìn năm

  Đuốc luôn còn cháy, ngấm ngầm sáng soi

   

               Diệu Tuyền,

                December 18/04

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/theonghiep.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang