Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Một con người

Cư sĩ Thoại Hoa


 • Tôi cất tiếng hát lên,

  Ca ngợi một con người.

  Trắng, đỏ, vàng hay đen,

  Chỉ khác màu da thôi.

   

  Máu cùng một màu đỏ,

  Nước mắt đều mặn mà,

  Mọi hận thù ta bỏ,

  Hát tình thương bao la.

   

  Tiếng súng nổ ra hoa,

  Mọi tôn giáo thuận hoà,

  Bố, mẹ, anh chị em,

  Năm châu cùng một nhà.

   

  Đức Phật chuyển tâm linh,

  Độ viên âm hữu tình,

  Từ bi lòng vị tha,

  Chúng sinh cõi Ta bà.

   

  Tứ Diệu Đế xiễn dương,

  Đau khổ bao năm trường,

  Không quảng công gian nan,

  Người hướng chuyển pháp luân.

   


  Vào mạng: 1-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang