Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tình Ba
Ngọc Chúc

 
Một kiếp sống một dòng đời trôi mãi
Con đã đi mỏi gối tìm tình Ba
Ba thân yêu! khắp đất trời quen lạ
Tình yêu ấy con không tìm đâu thấy
Con đã hiểu tình Ba là như vậy
NhưngBa ơi sao con phải xa Ba
Để những đêm dõi mắt nơi quê nhà
Giọt nước mắt lại tràn trên gối mộng
Đường con đi sương mù giăngkhắp nẻo
Đường con đi lắm sỏi đá chông gai
Ba kính yêu! Trí con còn khờ dại
Sao thấy hết những gì đang phía trước
Ba có biết lúc lội dòng nước ngược
Con gái Ba phải chới với vẫy vùng
Tiếng gọi Ba lạc lõng giữa không trung
Ba đâu hỡi dìu con đi bước nữa!
Đời giả dối sao Ba chẳng hề nói?!
Ba sợ con phải chùng bước hay chăng?
Ba muốn con vươn tới cõi vĩnh hằng
Ngay kiếp sống còn muôn điều tráo trở
Đời huyễn mộng sao Ba không nhắc nhở
Cho con yêu hiểu rõ kiếp phù vân
Con lênh đênh giữa khổ luỵ cõi trần
Bao lần chết và bao lần sống lại
…Đời là thế con gái Ba đã hiểu
Cõi nhân sinh có gì chắc thật đâu!
Chỉ bên Ba con thoát khỏi khổ sầu
Tay Ba nhé con nép vào yên ngủ.
Con vẫn biết Ba muốn con tự sống
Tự bước đi, tự ý thức nhân sinh
Ba rất tin con gái ngọc của mình
Nhưng Ba hỡi! con vẫn cần chỉ lối…
(Delhi-Đông 1997)

 


Cập nhật: 7-6-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang