Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hành trình lội ngược
Đêm cô tịch lắng lòng nhìn thế sự
Tiếng chuông ngân trong tâm thức liên hồi
Đâu phảng phất hương bay ngoài am vắng
Cuối lưng đồi lẳng lặng một vầng trăng
Mây vẫn trắng như tâm hồn trong trắng
Đời đổi thay, đường hoang vắng ta đi
Dù hương sắc có nhạt nhẽo tàn phai
Ta vẫn cứ tháng ngày thong dong bước
Đời tu sĩ là hành trình lội ngược
Giữa hơn thua, giữa thù hận ương hèn
Giữa tỵ hiềm, giữa ích kỷ, nhỏ nhen
Vẫn thanh thoát lao mình về phía trước
Trời băng giá nhưng mai vàng khoe sắc
Ðón giao thừa, đón gió mát đong đưa
Trên kệ Phật hoa hương đầy thiền vị
Tụng chân kinh, Vô Uý Nữ Tầm Thinh!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang