Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        ĐI CHÙA

Diệu Tuyền


 

Thiền viện con nơi nào con không biết

Mà nơi nầy trời lạnh buốt căm căm,

Trong tâm con, không tiếng nói âm thầm

Con ngồi xuống nơi đây, trong tỉnh lặng.

 

Thiền viện con nơi nào luôn vắng lặng

Kh6ng âm thanh, không tiếng nói ưu phiền

Dù bên ngoài, gió đang thổi liên miên

Lửa đang bốc màu đỏ, đen hòa khói

 

Thiền viện con nơi nào con không đói

Lời dạy khuyên của những đấng cha hiền,

Con để hồn theo giòng máu liên miên

Đang suôi chảy, đỏ da và thắm thịt.

 

Máu con đó, suối nguồn không mù mịt

Từ cha sanh và mẹ tạo cội nguồn

Đã trưởng thành trong tứ đại luôn luôn

Được bồi đắp vì bao nguồn dinh dưởng.

 

Thiền viện con nơi nào con có biết

Con thấy gì ở trong đó hay không

Thiền viện con nơi nào con có biết

Con không nghe câu đối đáp trong lòng.

 

Có rồi cũng chỉ là không,

Có rồi cũng chỉ theo giòng nước trôi

Một đời rồi cũng một đời

Có như không có bóng trôi theo giòng...

 

 Lancaster General Hospital

 Tết nguyên đán làm việc

Năm Giáp thân 01.22.04

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/dichua.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang