Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        Nhắm Mắt

Diệu Tuyền


 

Quay vào vách để tự mình nhắm mắt

Nhìn sâu vào trong tận đáy thâm tâm

Thấy chăng em, những vọng tưởng âm thầm

Đang theo dỏi, rập rình em từng bước.

 

           Tự chính em,  nào ai đâu biết được

           Chỉ có em là thấu hiểu riêng em

           Tự em nghe giòng máu chảy ruột mềm

           Trong thân ấm, làm cho em được sống

 

Em đã trải qua bao ngày sống động

Có được gì, để tô đẹp hồn em

Tham, sân, si những bóng sắc êm đềm

Rồi sau đó,có những gì được giử.

 

            Đành buông hết, học mỗi ngày một chử

            Từ vô minh, đến già chết trong thiền

            Mặc cho đời xuôi ngược, lẫn đảo điên

            Em quay mặt, để tự mình nhắm mắt

 

            Đừng buông xuôi, đừng để lòng thắc mắc

            Trời sanh ra ngọn cỏ lẫn muôn loài

            Đều được đời và cuộc sống đưa thoi

            Để tự tại, và sanh tồn cuộc sống.

 

Dừng đi em, đừng dỏi theo sắc bóng

Đời không yên, và nhiều chuyện lắm rồi

Dù kiếm tìm, dỏi mắt tận xa khơi

Bóng đã khuất, còn đâu mà tìm kiếm.

 

            Đời phiền não vì bao nhiêu chuyện phiếm,

            Làm hoàng thiên, hậu thổ cũng đau buồn

            Ngược giòng đời để ít chuyện thêm luôn

            Tâm tỉnh lặng, không gieo nhiều nghiệp báo

 

Để bước đi, không xa ngoài thiện đạo

Để mai sau, khi lạc nẻo đường trần

Không bận lòng, vì nghiệp báo buộc chân

Vô quái ngại, hồn thênh thang tự tại.

                                      Oct. 03/04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhammat.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang