Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

       ĐÔI CÁNH

Diệu Tuyền


 

Tai nghe tiếng nỗ vang trời

Tim ta chợt nghẹn, không lời nói ra

Mắt ta đỏ tựa kim sa

Lòng ta đau đớn, xót xa, nghẹn ngào

Cuộc đời tựa giấc chiêm bao

Đôi khi thức giấc, muốn lao trở về

 

Cuộc đời nhiều lắm bến mê

Nữa say, nữa tỉnh, biết về nơi nao

Đứng yên nuốt giọt lệ trào

Nhớ lời Phật dạy, thấm vào trong tâm

Ta không nhìn ở xa xăm

Trở về nhìn lại nội tâm mà tìm

 

Đời ta có lắm nỗi niềm

Đắng cay, tủi hận trìền miên trên đời

Ta không thốt được một lời

Nói lên một tiếng với đời tang thương

Lòng ta không chút vấn vương

Vì ta thấy rỏ con đường trầm luân

 

Cuộc đời còn lắm gian truân

Bao giờ trút hết vai khuân vát nầy

Ngước nhìn trời với chân mây

Trời trong, mây trắng đâu gây nỗi sầu

Cuối nhìn trong tận thâm sâu

 Đáy hồn để thấy từ đâu chân thường

 

Dù đời tạo lắm đau thương

Vì ta gây nghiệp tứ phương thuở nào

Còn trời, còn đất, trăng

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/doicanh.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang