Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nguyên đán

 Minh Ðạo

                      Sáng nay vừa thức dậy

                      Ngoài kia nắng rất hồng

                      Trên cành cây chim hót

                      Chợt nhớ đã sang xuân !

 

                       ‘’Bồ Tát Quán Tự Tại

                       Khi quán chiếu thâm sâu...’’*

                       Tôi khởi đầu  Nguyên Ðán

                       Bằng Tâm kinh nhiệm mầu

 

                       Tôi đón chào năm mới

                       Mời  mùa xuân vào nhà

                       Ấm trà sen vừa cạn

                       Rồi cùng xuân đi ra.

 

                       Từng bước đi thong thả

                       Vững chãi và thảnh thơi

                       An trú trong hiện tại

                       Tôi bước vào cuộc đời.

 

                       Những mầm lá sợ rét

                       Trốn hết vào trong cây

                       Vửa thấy mùa xuân đến

                       Lấp ló ra chào đời.

 

                       Những nụ hoa cũng vội

                       Sửa sang manh áo mới

                       Hớn hở dâng cho đời

                       Những nụ cười thật tươi.

 

                       Haỹ quán chiếu sự sống

                       Trong giờ phút hiện tại

                       Quanh tôi là tất cả

                       Tất cả ở trong tôi.*

                       

 

                       Bây giờ là tháng Giêng

                       Hôm nay mùng một Tết

                       Mùa đông vừa mới hết

                       Và mùa xuân còn nguyên.*

 

                        Tôi đi chín bến mười sông

                        Mười phương tám hướng vẫn không thấy bờ

                        Sáng nay thật rất tình cờ

                        Mới hay bờ giác bây giờ, ở đây!

--------------------

 

*Bồ Tát Quán Tự Tại

 Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã Ba  La Mật

Tức Diệu pháp trí độ

Ngài soi thấy năm uẩn

Ðều không có tự tính

Thưc chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn

(Bát Nhã Tâm Kinh)

*Năm mới tháng giêng mùng một Tết

  Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân. (Nguyễn Bính

*Ý kinh  Hoa Nghiêm

 


Vào mạng: 16-08-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang