Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Lịch Phật Đường

Cư sĩ Thoại Hoa


 •  

   

  Tháng Giêng, Di Lặc tươi cười,

  Cùng bầy ngũ tặc vui chơi thiện lành.

  Tháng Hai là tháng học hành,

  Khẩu, thân, ý, chính là nguồn sân si.

  Tháng Ba, học “Đà Ra Ni”,

  Bút nghiên kinh kệ nhớ ghi hằng ngày.

  Tháng Tư, trang trí Phật Đài,

  Đón mừng Thái Tử Như Lai xuống trần.

  Tháng Năm, nhập hạ mẫn cần,

  Sáu thời tu tỉnh, tâm thần từ bi.

  Tháng Sáu, tiếp niệm A Di,

  Nhiếp tâm trong bốn oai nghi nhẹ nhàng.

  Tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan,

  Cầu cho người thác viên an thoát trần.

  Trung Thu tháng Tám tưng bừng,

  Chè thơm bánh trái quây quần vui trăng,

  Tháng Chín ngày vía Nhiên Đăng,

  Long Hoa là hội cầu an mọi miền,

  Tháng Mười, giữa tháng Hạ Nguyên,

  Quan Trai Thọ Bát, chân chuyên hành trì.

  Tháng Một, niệm Chánh Biến Tri,

  Nhất tâm Đà Phật A Di không ngừng.

  Tháng Chạp, thành quả vui mừng,

  Phát tâm Tam Bảo nguyện dưng Phật Đà.

   

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/lichphatduong.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang