Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  .  .  .

KHÍCH LẠI HIỆN HỮU

Thích Thiện Hữu


Sương thắm lạnh ,thắm vào lòng nhân thế
Có biết đâu chim hót nụ anh đào
Dòng tịch diệt xóa tan niềm mộng ảo
Sức sanh tồn thượng diệu biết là bao.
Chim tung mình vươn tới đỉnh trời cao
Dâng trọn vẹn tâm tư vào hiện hữu
Bỏ sau lưng những mật đường ,bĩ thử
Tìm cho ra bóng dáng của chân như.
Ồ, bên đường cây nghiêng ngã tạ từ
Để khích lại cõi tịch như hạnh phúc
Bao trào dâng là xóa tan lụt đục
Rớt ra ngoài ngun ngút chốn an cư!

 


Cập nhật: 11-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang