Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tình Mẹ

 Thích nữ Tuệ Đăng


 
Chiều chiều trên sông
Con nước trào dâng
Mẹ ngồi bó gối
Thả nhớ theo dòng
 
Chiều về bâng khuâng
Chim chuyền nhánh bần
Thằng chài mỏ đỏ
Vụt liệng trên không
 
Nắng nhìn long lanh
Uống hết ngọt nồng
Trên đôi bờ mắt
Heo hút niềm mong
  
Mấy mùa mưa tuôn
Chích chòe đủ cánh
Chiêm chiếp rủ nhau
Từ giã cành chanh
 
Đau lòng cây xanh
Tình với vô tình
Từ nay một mối
Bên bếp nhà tranh
 
Chiều nay trên sông
Mặt trời tỏa sáng
Sóng buồn băn khoăn
Dòng nước mênh mông

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang