Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Lạc Nẻo Đường Trần

Diệu Tuyền


 

quay về cỏi tịnh

Em đi rồi, không mãi vịnh vào ai

Vững đôi tay, không còn sợ sông dài

Thuyền nhỏ bé, dần trôi vào thiền định

 

Em đang cười giữa cuộc đời bất tịnh

Em đang vui khi nhân thế vô tình

Em không buồn vì thấy ánh bình minh

Đang soi sáng, dẫn đường, không lạc lối

 

Em xa hết những con đường tội lỗi

Em tìm về với mạch sống tâm linh

Những trống không, chẳng vướng bóng và hình

Thật tinh khiết, giòng suối trong đang chảy

 

Mãi luân lưu, suối nguồn không quái ngại

Thật trong lành, tươi mát giữa thiên nhiên

Đời vốn không, nước vẫn chảy dịu hiền

Xin rữa hết những cảnh trời đầy bụi

 

Có gì đâu khi cảnh đời ngắn ngủi

Bước chân đi, không mãi thấy lâu dài

Không là mình đang ở giữa trần ai

Không ai đó, khi thân đà mệt mõi

 

Trong không gian lặng yên, không tiếng nói

Chỉ vẵng đưa tiếng gió gọi côn trùng

Dần lắng chìm trong thanh tịnh mông lung

Đưa tâm tưởng ẩn sâu vào thiền định.............

 

    Lancaster Pa. Nov. 01.07

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/lacneoduongtran.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang