Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Thơ

Diệu Tuyền


 

à tiếng nói cuả lòng

Từ nguồn sửa mẹ thấm giòng máu con

Nói lên lòng dạ sắc son

Mẹ bao năm tháng mỏi mòn dưởng nuôi,

 

Lớn khôn theo giấc ngủ vùi

Làm thơ vẽ mộng, làm vui mẹ hiền  

Nói lời âu yếm, dịu êm

Đẹp lòng từ mẫu, vui miền trần gian

 

Dù cho đời lắm khổ nàn 

Con tìm trong đó bình an tâm hồn

Thơ về trong bóng hoàng hôn

Thơ ca trong nắng, véo von cuộc đời

 

Thơ là giòng nước của trời

Từ cao rớt xuống cỏi đời thành mưa

Thơ trong nắng sớm, gió trưa

Thơ trong sương đọng, nắng đưa luá vàng

 

Thơ trong kinh kệ ngâm vang

Mỏ ru gió sớm, chuông ngân nắng chiều

Ngâm từ quê mẹ thương yêu

Để con tỉnh giâc ngũ chiều tha hương

 

Để con không phải lạc đường

Để con về đến quê hương đúng thời

Quê hương đó, khắp muôn nơi

Nơi nào thanh tịnh đạo đời là quê

 

Nơi nào con thấy yên bề

Nơi nào có thể quay về với tâm

Nơi nào ánh sáng trăng rằm

Sáng soi, tỏ rỏ âm thầm bên trong

 

Lời thơ con đọc trong lòng

Làm con yên ấm cả trong lẩn ngoài

Giòng thơ con gửi cho ai

Đọc trong ánh mắt thơ hoài nghìn năm.

 

  ancaster General Hospital

 ngày weekend làm việc,

 mồng 4 tết Giáp thân (01-26-04)

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tho.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang