Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

Tháng tư về thoang thoảng hương sen
Con lễ Phật nghe sông Hằng vỗ sóng
Bao năm rồi con chìm trong ảo mộng
Đón Phật giáng trần con mở rộng lòng con
Vườn Lâm tỳ ni còn mãi âm vang
Tiếng chim Ca lăng và rồng vàng phún thủy
Cây vô ưu cũng rúng mình hoan hỷ
Rộ hoa vàng vạn kỷ ngát hương thơm
Cõi người ta còn mãi mãi đẹp hơn
Trong đuốc tuệ và muôn vàng diệu pháp
Cỏ nội hoa vàng cũng trở về tụ họp
Rộ hoa vàng vạn kỷ ngát hương thơm
Con cúi hôn lên đất mẹ yên lành
Nghe giữa đại ngàn long lanh tiếng hát
Giữa thinh không ưu đàm thơm ngào ngạt
Đấng Thiên Nhân Sư kỳ vĩ đã ra đời.
 

 


Vào mạng: 16-5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang