Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thấm Hoa Răm Bụt

Diệu Tuyền


 

Đem phân tưới gốc cây hồng

Để hồng xanh, lớn, nụ bồng đơm hoa

Hoa hồng nở đẹp nõn nà

Không son, không phấn, lụa là gấm nhung

 

Hồn nhiên phấn sáp chẳng dùng

Kiêu sa, đỏ thắm, cánh nhung rực màu

Nụ hồng tươi đẹp trên cao

Như người con gái dạt dào tình thương

 

Anh hùng phụ nữ vấn vương

Nét hồn nhiên đẹp, mùi hương tỏa nồng

Phân dơ tưới gốc cây hồng

Hồng đâu gây thối, nhụy hồng vần thơm

 

Hoa hồng đồng đẳng rác rơm

Khi tươi cúng Phật, hết thơm rụng tàn

Hoa tàn thôi hết cành vàng

Người người chê bỏ, vỏ vàng rác rơm

 

Rác rơm theo phận rác rơm

Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao

Ngày nao tươi đẹp thẩm màu

Bây giờ là những cành đào tả tơi

 

Vô thường là đấy người ơi

Một thời tươi đẹp, ngàn đời biến tan

Nghìn năm bóng sắc phai tàn

Chỉ còn một giấc mộng vàng xa xưa

 

Luân hồi kiếp kiếp đẩy đưa

Hồng cùng như rác, nay, xưa một giòng

Hồng thơm, rác thối cũng đồng

Có chung giòng máu trong lòng mẹ nuôi.

                  Oct. 01/04.

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thamhoarambut.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang