Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Bùn đất toả hương

Thích Thiện Hữu


Sương mù chìm dưới cánh hoa
Xoá tan ảo mộng ngọc ngà thế nhân
Chim bay mây trắng định thần
Tà dương ảnh hiện toàn chân bóng hình
Cánh đào chớm nở vươn mình
Lắng bên suối biếc tự tình pháp âm
Hoa sen trắng vẫn ngàn năm
Bên mùi bùn đất, âm thầm toả hương
Đâu đây tiếng vọng tình thương
Thoảng trong giây phút, ngát hương vô thường !

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang