Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Đôi Mắt Mở Rộng 

Diệu Tuyền


 

Mở mắt ra thấy ngập đầy hạnh phúc

Buổi sáng nào thức dậy giữa bình minh

Lòng ấm êm khi thấy chẳng riêng mình

Đang được ngắm được nhìn khung vũ trụ

 

Ôi cao đẹp, sắc muôn màu hoàn vũ

Đang ngập tràn hạnh nguyện đức từ bi

Lòng an vui khi thấy, biết những gì

Đang tỏ lối trên bước đàng lục độ

 

Đôi mắt sáng nhờ tình thương đúng chổ

Đang ngắm nhìn từ xa thẳm, biển sâu

Và thấy ra trong thế giới muôn màu

Nhờ công đức nhiệm mầu trong đôi mắt

 

Nhìn thấy xa, trãi lòng, không siết chặt

Biết rỏ ràng, nhờ ánh sáng bình minh

Trong thâm tâm, trong thanh sắc muôn hình

Của đôi mắt từ cha sanh, mẹ tạo

 

Nhờ giáo lý thâm sâu, trong tâm đạo

Lòng bình thường, thanh thản lẩn an vui

Giữa chúng sanh, và thế giới muôn loài

Mắt mở rộng, nhìn xa, lòng thương mến

 

Thưong tất cả, xót người không toàn thiện

Nghiệp lực dầy, đau đớn, phải cưu mang

Trong bóng đen, vẫn nhìn thấy ẩn tàng

Không sai biệt, con người đang đồng đẳng

 

 Đời đọa đày người đi thôi không ngắn

 Đời ta đi cũng không thấy lâu dài

 Dù cuộc đời thay đổi mỗi sáng mai

 Khi tỉnh giấc, từng sát na đã khác

 

Để tình thương trong ta không phai nhạt

Lòng từ bi trãi rộng khắp muôn loài

Nhìn cuộc đời trong đôi mắt sáng soi

Đại trí tuệ rạng ngời qua tầm mắt.

                           Lancaster Pa,  Nov. 19.06

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/doimatmorong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang