Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chuyện Ngày Về

Tâm Chơn


Lòng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng

Ôi, ngày về nào khác buổi ra đi!

Có luyến lưu nhưng chẳng nhuốm sầu bi

Đời tan hợp, lẽ đương nhiên là vậy!

 

Việt Nam ơi! Mai này tôi về lại

Hoa Kỳ ơi! Hẹn gặp một ngày xa

Những thâm tình xin giữ mãi trong ta

Niềm thân ái sẽ là hoa tươi thắm!

 

Cùng lý tưởng dẫu cách xa ngàn dặm

Chung lối về dù ly biệt muôn phương

Vẫn trong nhau chí nguyện bước kiên cường

Vui nếp sống tịnh thường nơi cõi tạm.

 

Hoa Kỳ, một tối mùa Đông 10/01/2009

 

 


Vào mạng: 22-01-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang