Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XUÂN THĂNG HOA
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Mục đồng thong thả chăn trâu
Tay cầm mụm lúa, tay cầm nụ hoa
Ðồng xanh tâm cảnh mượt mà
Ngát hương giới định đậm đà pháp thân
Lục căn hiệp với lục trần
Cũng thành lục dục thất tình có hay
Sao không như cánh cò bay
Tự do đây đó đoạ đày chi đây
Hương lòng ngan ngát ngàn mây
Bốn phương làm bạn xum vầy núi sông
Cuộc đời nhẹ tợ lông hồng
Sao không đổi lấy mặn nồng tình thiêng
Tinh sương gội rửa thần tiên
Mới như tiếng khóc bên triền Kim Cang.
Lang thang vẫn thấy đạo vàng
Hoa mai nở cánh nhịp nhàng tiết xuân!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang