Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

           Quay Về

Diệu Tuyền


 

Bước đi xa đã mõi rổi,

Bây giờ ngồi lại bồi hồi nhớ thương

Tấm thân mưa nắng, dậm trường

Bao năm dải nắng, dầm sương dạn dày

 

Đừng nhìn xa đến một ai,

Trở về nhìn lại những ngày của ta

Ta là vạn khúc trường ca

Hát trên nhiều quãng đường xa trên đời.

 

Từ sơ sanh, đến cuối thời,

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi lời sanh linh

Từ thâm tâm, đến dáng hình

Vạn lời, vạn khúc, hợp thành gió đưa

 

Gió đưa trong nắng buổi trưa,

Gió đưa sáng sớm, đẩy đưa mưa chiều

Gió từ quê mẹ thưong yêu,

Bình minh tươi mát, đến chiều tha hưong

 

Vang lời ca hát yêu thương

Vang lời oặn thắt, dăm trường đớn đau,

Hát trong lệ đổ tuôn trào

Hát trong tiếng sóng dạt dào của tâm

Hát trong lệ ưá âm thầm

Hát trong hạnh phúc mọc mầm tình yêu

 

Hát trong cuộn sóng thuỷ triều

Cuốn trôi tất cả tình yêu trên đời

Hát lời cầu nguyện trên khơi

Trong cơn tuyệt vọng, thốt lời niệm kinh.

 

Ngày nao con lở vô minh

Sống đời tăm tối, vô tình cùng tâm

Để lòng đau đớn âm thầm

Để lòng tủi nhục, ngàn năm vẫn còn

 

Nguyện lòng con sẽ sắc son

Trở về xám hối, không mòn đời tu

Quán tâm đẩy hết sương mù

Quán lòng đẩy hết sầu ưu, đau buồn

 

Quán lòng để lệ hết tuôn

Quán tâm dẩy hết khổ vưong trên đời

Trở về, không lạc xa khơi

Trở về, thanh tịnh hết đời mà thôi..

                Sept. 30.04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/quayve.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang