Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
BÀI  THƠ  GỬI  BẠN
Chút ít vần thơ để gọi là
Trả lời người hỏi ở phương xa
Tôi đâu dám nhận tài hoa mấy
Chỉ nghiệp tu hành có lại qua . . .
 
Lại qua cõi tạm chốn sa bà
Vui ở buồn đi, hạnh lợi tha
Học hỏi trọn đời còn thấy dại
Sá chi hạt cát giữa bình sa . . .
 
Bình sa có lắm bướm và hoa
Ai đã đi ngang chẳng ghé qua ?
Tôi cũng lữ hành như họ đấy !
Dừng chân nghỉ khỏe, lại đi ra . . .
 
Đi ra đi mãi giữa phong ba
Nhìn trời đất rộng biển bao la
Tăng nhàn tăng ở nơi non vắng
Tôi nhàn thi phú khẽ ngâm nga . . .
 
Ngâm nga cho hết tháng ngày qua
Cho bớt ưu phiền nghiệp chướng ma
Cho vơi đau khổ người nghe thấy
Cho tiếng lòng, nghe lại tiếng ta . . .
 
Chiêu Đề Tăng - 1984

 


Vào mạng: 14-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang