...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CHIÊU ĐỀ TĂNG

(Bút hiệu của thầy Thích Đồng Bổn)


.. .. .. .. .....Tâm nguyện người xuất gia.   (thơ)  Chiêu đề Tăng 
.....Trở về cố hương.   (thơ)  Chiêu đề Tăng 
.....Hoa rụng trong đêm. (thơ)   Chiêu đề Tăng 
.....Trở lại Hương Sơn  (thơChiêu Đề Tăng
.....Hoa rụng sân chùa  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Khuyên Em  (thơ)   Chiêu Đề Tăng 
.....Suy tư trong đêm  (thơ)   Chiêu Đề Tăng 
.....Tận hưởng phút bình minh   (thơ)   Chiêu Đề Tăng 
.....Hành trang gởi bạn   (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Cảnh tỉnh  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Bài thơ gởi bạn  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Tâm sự đêm mưa   (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Xuân nhắn gởi   Chiêu Đề Tăng
.....Hỏi xuân    Chiêu Đề Tăng
.....Ý xuân    Chiêu Đề Tăng

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/chieudetang.htm
Cập nhật ngày  1-11-2001