Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HÀNH TRANG GỞI BẠN
Hành trang tôi gửi bạn lên đường
Chiến đấu mê lầm giặc sắc hương
Aù0 bào GIỚI LUẬT gìn thân ý
Thường mặc bên mình đỡ gió sương.
 
Hành trang tôi gửi bạn đi xa
Chiến đấu não phiền của chúng ma
Là đây THIỀN ĐỊNH châu như ý
Giúp bạn bình tâm vượt nẻo tà.
 
Hành trang tôi gửi bạn lên thuyền
Gióng buồm vượt sóng chướng, muôn duyên
Là đèn TRÍ TUỆ soi si ám
Bờ kia giác ngộ được bình yên.
 
Hành trang tôi gửi bạn vào đời
Sống giữa yên ba, mấy cuộc chơi
Là hoa ĐỨC HẠNH thơm muôn hướng
Chuyển hóa nhân sinh mãi lệ rơi !
 
Hành trang tơi gửi bạn tình thương
Tỏ rạng chân trời ánh thái dương
Đi đi bạn hỡi ! thường TINH TẤN
Để cho chánh pháp đượm muôn phương.
 
Chiêu Đề Tăng - 1987

 


Vào mạng: 14-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang