Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Suy tư trong đêm
Tình lữ khách ngày về không quán trọ
Gởi tâm tình lên muôn mảnh trăng sao
Nỗi lòng vút tận trời cao
Hòa cùng muôn vật tâm giao đêm buồn.
 
Đêm tĩnh mịch, ôi đêm buồn tĩnh mịch !
Tiếng côn trùng rền rĩ khắp xa gần
Tình đời đâu giả đâu chân
Đâu người tri kỷ nhận chân cuộc đời ?
 
Gió lành lạnh dưới ánh trăng buồn tẻ
Khua lá cây xào xạc suốt canh thâu
Lắng tâm trải ý nguyện cầu
Khơi đèn trí tuệ một bầu dư âm
 
Gần tàn đêm ca sa sương thấm ướt
Trăng lặng rồi còn lại cảnh với mình
Tỉnh hồn cõi khổ đoái nhìn
Dứt lòng tu niệm cho tình phôi pha .
 
Mùa thu năm 1982

 


Vào mạng: 10-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang