Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TRỞ   LẠI  HƯƠNG  SƠN
 
Tôi trở ra đất Bắc
Tôi trở lại Hương sơn
Đi tìm lại mùa xuân
Đi tìm thời rung động . . .
Gió đông se se lộng
Mưa xuân bụi bay bay
Độc hành trong muôn khách
Tri âm còn những ai ?
Đỏ bừng hoa gạo nở
Giữa xanh thẳm rừng thương
Suối Yến còn mờ sương
Đã ngợp chèo khua nước !
Bao lớp người trẫy hội
Ai đã về cát bụi
Ai chưa từng đến đây
Ai phương trời dong ruỗi ?
Suối động xưa vẫn thế
Người quen xưa nơi đâu ?
Núi rừng vẫn mãi xanh
Mà tóc tôi chớm trắng !
Bể dâu mặc cuộc đời
Tang thương mặc kiếp người
Hương xưa và Tích cũ
 
Tuế nguyệt vẫn không lời . . .

 


Vào mạng: 1-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang