Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ý   XUÂN
Xuân đem tươi tắn đến cho đời
Trên bao nét mặt vẻ hồng phơi
Đâm chồi cây nọ mừng năm mới
Nẫy lộc hoa kia thắm sắc tươi
 
Tô vẻ yêu kiều cho cảnh vật
Dệt nên mơ ước của con người
Mùa xuân đem lại bao hy vọng
Xây dựng tương lai với nụ cười.
1981

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang