Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tâm nguyện người xuất gia

Chiêu đề Tăng mùa Hạ 2000

Nơi Tây Trúc Thích Tôn xuất thế
Lâm Tỳ Ni Thái tử đản sinh
Chín rồng phun nước tắm mình
Bảy sen đỡ bước tôn vinh cát tường
Ban rãi Đạo mầu đi muôn hướng
Lưu truyền vạn thuở ánh từ dương
Chúng con ngộ lý vô thường
Xuất gia nguyện thoát con đường tử sinh
Quyết lòng tu độ mình giải thoát
Học và hành để phát huệ tâm
Tam thừa giáo điển nghiên tầm
Lục thời tụng niệm nẫy mầm phước duyên
Nguyện thoát ly sống đời tỉnh thức
Cầu Phật thừa gắng sức công phu
Dốc lòng vì một chữ tu
Viên tròn hạnh nguyện đền bù tứ ân
An cư ba tháng trần duyên lánh
Thúc liễm chín tuần phước huệ sanh
Như Lai Sứ giả xứng danh
Phật môn Thích tử trưởng thành từ đây.
Chiêu đề Tăng
12.6.2000

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 26-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang