Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Hoa rụng trong đêm

Chiêu đề Tăng mùa Hạ 2000

Phù sinh
một kiếp hoa đời
Quẩn quanh lối mộng ,
ai người biết ta ?
Trăm năm bước
vẫn còn xa
Một đêm thức tỉnh ,
Lăng Già ở đây !
Ngõ lòng dứt niệm
còn ngây
Bốn mươi năm cũ vơi đầy
lãng quên . . . .
Nhân duyên chợt ngộ không tên
Còn bao năm nữa để lên đường về ?
Di đà tự tính là quê
Giác mê đôi nẽo
đi
về
viên dung
Chơn như ảnh hiện vô cùng
Tàn đêm hoa rụng
chập chùng
ngoài sân . . .

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 26-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang