Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Trở về cố hương

Chiêu đề Tăng mùa Hạ 2000

Thu mưa trỉu nặng linh hồn
Ngàn năm hạ giới dập dồn lãng quên
Lang thang vào cõi không tên
Dấu chân vô ngại in nền đá rêu
Tỉnh hồn một tiếng chim kêu
Hạt mưa làm vỡ mộng chiều vấn vương
Còn đây màu tím vô thường
Mà trong cõi giác mười phương chưa về
Nặng lòng với mối tình quê
Dẫu quanh mấy nẻo vẫn về cố hương .
07.06.2000

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 26-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang