Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XUÂN NHẮN GỞI
Én liệng lưng trời báo tin xuân
Nhìn hoa ướm nụ, dạ bâng khuâng
Nhớ về chốn cũ năm xưa ấy
Kỷ niệm êm đềm buổi xuất thân.
 
Gởi về tri kỷ một đôi dòng
Như là thăm hỏi cả tấm lòng
Xuân đã bao xuân, xuân vẫn thế
Người có như xưa, thay đổi không ?
Xuân – 1984

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang