Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HỎI  XUÂN
 
Xuân vẫn là xuân của thuở nào
Của ngàn năm trước lẫn ngàn sau
Mà trong tôi thấy như đổi khác
Xuân rồi như một giấc chiêm bao !
 
Tôi sống mình tôi giữa cuộc đời
Không người chia sẽ nỗi khơi vơi
Xuân đến rồi đi đâu nuối tiếc
Chỉ còn lưu luyến lại lòng tôi . . .
 
Đành ôm lưu luyến tiếc tháng ngày
Ngày trôi theo mộng ước tàn phai
Chất chứa vào hồn bao nỗi chán
Nhọc nhằn thân xác buổi hôm nay .
 
Nhìn xuân tôi ngỡ là xuân trước
Nhưng tôi có khác trước không xuân ?
Chắc hẳn rằng tôi nhiều thay đổi
Riêng xuân cứ vẫn mãi là xuân . . .
1984

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang