Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TÂM SỰ ĐÊM MƯA
Huỳnh Kim trụ xứ một đêm buồn
Ngoài trời rỉ rả gió mưa tuôn
Thao thức tôi ngồi bên án lạnh
Rít dài hơi thuốc trí quay cuồng.
 
Tâm sự cùng ai cạn nỗi lòng
Triền miên đêm tối khoảng trời không
Suy tư nặng trĩu hồn Tăng lữ
Gió lùa leo lét ngọn đèn chong.
 
Bao năm nương náo cửa từ bi
Nghĩ xem đã đạt được những gì ?
Để mong cứu vớt linh hồn khổ
Thoát vòng tục lụy diệt tham si.
 
Xét giùm con hỡi ! Phật hư không
Chứng tri đệ tử một tấc lòng
Nguyện bỏ thân này đền nghiệp cũ
Đài sen thấy Phật vẫy tay trông . . .
Chiêu Đề Tăng
Một đêm mưa tháng năm âl.
Trường hạ chùa Huỳnh Kim 1982

 


Vào mạng: 14-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang