Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HỒI ĐẦU
 
Một hôm đầy đủ cơ duyên
Bâng khuâng lạc bước cửa Thiền dạo chơi.
Ô hay, đây một khoảng trời
Cách xa bụi bặm cuộc đời đua tranh!
Cảnh chùa một cõi cao thanh
Không còn mùi lợi gió danh chen vào.
Thế Tôn đang ngự tòa cao
Nhìn thương “cùng tử” may sao kịp về,
Dáng điệu hiện rõ ủ ê
Phong sương đã lắm não nề trần lao.
Cửa Thiền rộng đón con vào
Con nên tỉnh ngộ dồi trau tu trì,
Đừng nên lăn lộn thế ni!
Lênh đênh chìm nổi còn gì là con?
Ngọc trong chéo áo hãy còn
Bến bờ an lạc chờ con hồi đầu.

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang