Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XUÂN VỀ KHẮP NẺO

    Xuân về rực nắng ban trưa

Chào xuân hoa lá đung đưa đón mừng

        Mây giăng những sợi tơ vàng

Để đôi bướm lượn giữa đàng xuân vui

        Xuân hồng tô thắm bờ môi

Xuân nồng men rượu tiếp lời thương yêu

        Xuân trong trang giấy hồng điều

Vàng thơm nét chữ giữ nhiều ước mong

        Xuân tràn trên bước thong dong

Lên chùa lễ Phật mà lòng thảnh thơi

        Vang vang khúc nhạc xuân đời

Nhịp chuông nhân ái từng hồi ngân nga

        Xuân về khắp nẻo gần xa

Xuân còn ở mãi cùng ta với mình.

 


Vào mạng: 5-1-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang