Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MIỀN ÐẤT LẠ
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)

 

Lững lờ mây trắng đi qua
Nhịp nhàng hơi thở cũng hoà trên môi
Nụ xương rồng đã đâm chồi
Trong bùn cát bụi bồi hồi trổ hoa
Một miền đất lạ không xa
Là nơi vĩnh cữu để mà ghé chân
Sương tan đọng đã bao lần
Kết thành tượng đá để trần mình xem
Nguyên sơ tiếng khóc cũ mèm
Mà sao tuyệt tác bên triền cỏ xanh
Giữa trời én lượn vòng quanh
Hiển bày pháp tánh, tung hoành gió mưa
Hôm qua quẳng gánh thượng thừa
Ngày nay còn một chút vừa để chơi
Như Lai tạng tánh gọi mời
Đâu đâu cũng thấy rạng ngời pháp viên!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang