Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      KHÔNG SANH, KHÔNG TỬ

Diệu Tuyền


 

Nghe tiếng nói vô thinh,

Thấy thế giới nội tâm.

 

Gió đưa cành lá ngoài hiên,

Em nghe như một hơi thiền trong tâm.

Vọng nghe gà gáy xa xăm,

Em nghe tiếng gọi canh năm ngồi thiền.

 

Em nghe lời nói diệu hiền,

Tưởng lời kinh Phật vọng miền trần gian.

Vẳng nghe giọng hát vang vang

Lòng em liên tưởng xóm làng yên vui..

 

Vẳng nghe tiếng trống dập vùi,

Lòng em những tưởng ngày vui trên đời.

Nghe người nói chuyện xa vời,

Lòng em nhớ tới những lời Phật răn.

 

Nghe người nói chuyện trời trăng 

Lòng em nhớ tới lời răn của thầy.

 Nghe người nói chuyện gió mây,

Lòng em nghỉ tới đến đây ngồi thiền.

 

Nghe nhiều âm động liên miên,

Lòng em nhớ tới phải chuyên tu hành.

Nghe nhiều những chuyện chẳng lành,

Em liền lần bước kinh hành mà đi.

 

Lời kinh văng vẳng em ghi,

Như lời khuyên nhủ, xoá đi ưu phiền

Tâm hồn thanh thản dịu êm,

Em nghe như tiếng hô thiền trong đêm

 

Lancaster PA. April 10.03

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/khongsanhkhongtu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang