Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tân khổ

Diệu Tuyền


 

Đắng cay đã nếm nhiều rồi

Bây giờ thấy ngọt trong đời đau thương

Vị cay thắm đắng tỏa hương

Nghe mùi tân khổ vấn vương trong lòng

 

Nghìn năm thuốc đắng, vị nồng

Làm tan khổ bịnh, thoát vòng trầm luân

Tìm ra căn bịnh, vui mừng

Đắng cay thành ngọt, xin đừng khóc than

Có đau mới biết đá, vàng

Có khổ mới biết đâu nàng trăm anh

 

Trời xanh màu nước sẽ xanh

Mưa tuôn giòng nước trong xanh đục lờ

Để ai mãi đợi, mãi chờ

Hoa tâm nở rộ, đến giờ tỏa hương

 

               

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tankho.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang