Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Sư phụ

Diệu Tuyền


 

                       Tìm đâu người để cuối đầu kính lạy

Làm gương soi để dạy dổ cho mình

Để mai nầy khi sạch nẻo tâm linh

Con còn gọi người kính thương: Sư Phụ!

 

Tìm đâu ra người thật tâm nhắn nhủ

Để tâm linh được mãi mãi yên lành

Để mắt nhìn luôn thấy ánh bình minh

Không đen tối, khi cỏi đời u ám

 

Sư phụ ơi, lời kinh xưa hối sám

Con đã nghe, và đã tụng nhiều rồi

Ngồi một mình trong nẻo vắng đơn côi

Con chỉ biết lòng còn đang xa vắng.

 

Âm thanh xưa chợt vang trong tỉnh lặng

Lời kinh đâu trong quá khứ vọng về

Từ khung trời xa thẳm của hương quê

Con đã sống thuở nào trong kiếp trước

 

Sư phụ ơi, làm sao con biết được

Người ở đâu, và biết đến bao giờ

Con được về thực tại, chẳng trong mơ

Để kính trọng, nghe lời thầy dạy dổ

 

Bên cạnh người, dưới bóng hình Phật tổ,

Con lặng thinh nghe tâm thức lắng chìm

Không một lời, không vọng tưởng liên miên

Con học được nơi người bao giáo lý

 

Trong thâm tâm, trong thế gian khổ lụy

Con đã nghe thời dạy dổ không lời

Của cuộc đời, trong muôn thuở xa xôi

Con kính trọng gọi tên người: Sư Phụ.

 

Học bao nhiêu, học suốt đời chưa đủ

Con lặng yên ngồi đó để quán hành

Không kiếm tìm, không tán loạn, chạy quanh

Con đã biết mình yếu hèn, nhu nhược.

 

Sư Phụ ơi, từ tiền duyên kiếp trước,

Con không duyên, không phận, lẫn không tài

Luôn bị đày, đạp đổ, lẫn chê bai

Con đã hiểu, vì phận mình vô phước

 

Giờ ngồi đây, nhờ ơn ai biết được

Phải dưỡng tâm, tạo đức để nên người

Phải để lòng thanh thản lẫn vui tươi

Con sẽ gặp bốn phương  trời Su Phụ

 

Con sẽ nghe thật nhiều lời nhắn nhũ

Bao lời khuyên trong thực tại hiện về

Nơi cuộc đời, cưộc sống, chẳng trong mê

Con còn đó, muôn đời, bên Sư Phụ..

 

Lancaster General. Nov.18/04

                                                                                                       

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/suphu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang