Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Bước nhàn siêu

Thích Thiện Hữu


Nhàn du em nhẹ bước
Trên nhánh trúc thong dong
Biển êm như lặng sóng
Trở về cõi chân không
 
Chiều nay em nhẹ gót
Từng ý niệm thân yêu
Ngôi nhà xưa vẫn đấy
Nô nức niềm tịch liêu
 
Và đất đã xanh rêu
Sinh hóa thoáng mỹ miều
Đường vào hoa thêm trắng
Mây vàng vẫn nhàn siêu!

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang