Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

XUÂN HẠ THU ĐÔNG

TT. Thích Giác Toàn


XUÂN
Mùa xuân cửa ngõ đời
Đưa thế nhân vào mộng
Trải lối bình minh tươi
Rộn rã ước mơ hồng.
 
HẠ
Đi vào trong cõi hạ
Vui buồn tuổi học sinh
Cánh phượﮧ bên trường nở
Ai biết được tâm tình.
 
THU
Lá vàng rụng trước sân
Tiếng chuông chùa xa ngân
Hoàng hôn tim tím mộ
Thu nhớ mẹ khôn ngần.
 
ĐÔNG
Sương đông mờ trăng đông
Mùa giá băng lạnh lòng
Nhật ký đời xếp lại
Đắp mộ dưới dòng sông.

Đánh máy: Thích Nữ Liên Hoà

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang